7 Vilkår, der anvendes i forsendelseskonti

1. Proforma faktura:

Når afsenderen sender varerne til modtageren, videresender han en erklæring med angivelse af varenes varighed som kvalitet, mængde, pris, mærkning, pakning mv. Og denne erklæring hedder Proforma-fakturaen. Men i tilfælde af regelmæssigt salg udarbejdes en faktura og sendes sammen med varerne. Det indebærer, at et salg har fundet sted.

2. Tilbagevendende og engangsomkostninger:

Afsender og modtager skal pådrage sig nogle udgifter til afsendelse og salg af varerne. Disse forsendelsesomkostninger er af to typer: engangsomkostninger og tilbagevendende udgifter.

3. Engangsudgifter:

Der opkræves engangsomkostninger for at bringe varerne fra afsenderens sted til modtagerens sted. Derfor er alle udgifter, der afholdes indtil varerne når modtagerens gudstjeneste, engangsomkostninger. Disse udgifter afholdes kun én gang på en bestemt forsendelse. Det vil øge værdien af ​​varer. Disse omkostninger betales af afsenderen eller af modtageren på afsenderens vegne.

Ovennævnte udgifter opstår ikke igen som de tilbagevendende udgifter. Disse udgifter er opfyldt på hele forsendelsen. Disse omkostninger lægges til forsendelsesomkostningerne for at komme frem til kostprisen på varer på salgsstedet. Igen tages der hensyn til disse, når værdien af ​​lagerbeholdning og unormale tab beregnes.

4. Tilbagevendende udgifter:

Disse udgifter afholdes efter at varerne er modtaget på modtagerens gudstaden. Disse udgifter afholdes ofte og af tilbagevendende karakter. Disse udgifter sker regelmæssigt med faste intervaller. Generelt er disse udgifter afholdt, efter at varerne er nået til forretningsstedet af modtageren. De er opfyldt af afsenderen eller modtageren. Disse udgifter øger ikke værdien af ​​varer.

5. Advance:

Afsenderen kan undertiden anmode modtageren om at betale et forskud for den del af værdien af ​​de afsendte varer. Modtageren kan sende forskuddet i form af et udkast eller check. Hvis modtageren ikke er i stand til at fremføre penge, kan der udstedes et lovforslag på modtageren. Afsender rabat regningen og får pengene.

Rabatbeløbet på regningen kan debiteres til forsendelseskonto eller debiteres til rabatkonto. Forudbetalt af modtageren vil blive fratrukket salgsprovenuet.

6. Konto Salg:

Periodevis eller når de afsendte varer sælges af modtageren, sender modtageren en erklæring, som kaldes Account Sales, og viser det beløb, der er modtaget ved salg af varer, afholdte omkostninger, provisionsopkrævning, forskud og balance til afsenderen og lageret stadig i hånden.

Fra kontosalg lukker afsenderen sine indlæg i bøgerne vedrørende sendingen for det pågældende år. Han kan fastslå overskud eller tab som følge af transaktionerne.

Følgende er eksemplet på et konto salg:

Konto salg adskiller sig fra en faktura. Kontosalg udarbejdes og sendes af en modtager til en afsender. Men fakturaen udarbejdes og sendes af en sælger til en køber. I tilfælde af en faktura er de to parter skyldner og kreditor. For kontosalg er forholdet mellem en rektor og en agent.

7. Kommissionen:

Afsender betaler provision til modtager for at sælge sine varer. Kommissionen beregnes generelt ved en fast procentdel af det samlede salg pr. Vilkår fastsat af afsenderen. Disse provisioner kan være enkle eller almindelige, særlige eller overordnede og Del credere. Ordinære provisioner beregnes som pr. Vilkår fastsat af afsenderen.

Generelt beregnes det på grundlag af det samlede salg. Specialprovisionen udbetales for at give yderligere incitament til at øge salget. Overordnet provision betales til modtageren, når han tilsidesætter det angivne salgsområde. Provisionen beregnes også på det samlede salg.

Del Credere:

Modtageren forventes ikke at sælge varerne på kredit. Modtageren har dog ret til at sælge varerne på kredit, hvis afsenderen tillader ham at gøre det. Igen, hvis modtageren foretager kreditsalg, og hvis der opstår tab i form af tab af gæld, skal afsenderen bære det pågældende tab.

For at undgå et sådant tab gives der ekstra provision til modtageren, der er ansvarlig for eventuelle uheldige fordringer. Denne ekstra kommission kaldes Del Credere provision. Det er givet for at tage risiko i kreditsalg.

I sådanne tilfælde modtager afsender brutto salgsprovenuet, uanset om det er tilbagesøgt eller ej. Dette beregnes generelt på det samlede salg. Sommetider er del credere-kommission begrænset til kun kreditsalg. I så fald beregnes det kun på kreditsalg.