Faktorer der påvirker prisstrategien i international markedsføring

Nogle af de vigtigste faktorer, der påvirker prisstrategien i international markedsføring, er som følger:

Prissætning beslutninger er komplekse i international markedsføring. En virksomhed må muligvis følge forskellige prisstrategier på forskellige markeder. Uanset hvad strategien følger, skal prissætningen afspejle den rette værdi i forbrugernes øjne. Prissætning er et vigtigt strategisk og taktisk konkurrencevåben, som kan bruges af et firma inden for international markedsføring.

Image Courtesy: ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Standarisation.jpg

Det repræsenterer det element i markedsføringsblandingen, som i høj grad kan kontrolleres af virksomheden. Et firma bør integrere prissætning strategier med de øvrige elementer i den internationale marketing mix.

Valg af en prisstrategi er afhængig af:

1) Corporate mål og mål

2) Kundeegenskaber

3) Intensitet mellem rivalisering mellem virksomheder

4) Fase af produktets livscyklus

Efter at have overvejet de faktorer, der påvirker valg af strategi, lad os nu henvende os specifikt til forskellige strategier:

1) Skimming Strategier:

En af de mest diskuterede strategier er skimmingstrategien. Denne strategi henviser til firmaets ønske om at skimme på markedet ved at sælge til en præmiepris. Skimming refererer til målet om at opnå det højest mulige bidrag på kort tid. For at bruge denne tilgang skal produktet være unikt og målmarkedet skal være villig til at betale den høje pris. Succesen med denne strategi afhænger af evne og hastighed af konkurrencemæssige reaktioner. Et firma med en lille markedsandel kan stå over for aggressiv lokal konkurrence, når man bruger skimming. Vedligeholdelse af høj kvalitet kræver mange ressourcer. Hvis produktet sælges billigt hjemme, så kan problemerne med det grå marked overflade.

Denne strategi giver resultater i følgende situationer:

i) Når målmarkedet forbinder produktets kvalitet med sin pris, og høj pris opfattes at betyde høj kvalitet på produktet.

ii) Når kunden er opmærksom og er villig til at købe produktet til en højere pris for blot at være en opinionsleder.

iii) Når produktet opfattes som en styrkelse af kundens status i samfundet.

iv) Når konkurrencen ikke eksisterer eller truslen fra potentiel konkurrence eksisterer i branchen på grund af lav adgang og eksisterende barrierer.

v) Når produktet repræsenterer betydelige teknologiske gennembrud og opfattes som et "højteknologisk" produkt.

Ved at vedtage skimming-strategien er firmaets mål at opnå et tidligt break-even-punkt og for at maksimere overskuddet på kortere tidspunkter eller søge overskud fra en niche.

2) Penetration Pricing Strategier:

I modsætning til skimming-strategien er målet om penetrationsprisstrategi at tage et fodfæste på et stærkt konkurrencepræget marked. Formålet med denne strategi er markedsandel eller markedsindtrængning. Her er de faste priser sit produkt lavere end de andre i konkurrence. Penetration pricing bruger bevidst lave priser for at stimulere markedsvækst og fange markedsandel. Det kan være nyttigt, når der er et massemarked og prisfølsomme kunder. Japanske selskaber anvender i stigende grad penetrerende priser på grund af intens lokal konkurrence.

Denne strategi giver resultater i følgende situationer:

i) Når størrelsen af ​​markedet er stor, og det er et voksende marked.

ii) Når kundeloyaliteten ikke er høj, har kunderne købt de eksisterende mærker mere på grund af vane end nogen særlige præferencer for det.

iii) Når markedet er præget af intensiv konkurrence

iv) Når firmaet bruger det som en indrejsestrategi

v) Hvor priskvalitetsforeningen er svag.

3) Differentielle Prissætning Strategier:

Denne strategi indebærer en fast differentiering af prisen på tværs af forskellige markedssegmenter. Forudsætningen i denne strategi er, at forskellige markedssegmenter ikke kommunikerer eller har forskellige søgeomkostninger og værdiopfattelser af produktet. Med andre ord motiverer heterogenitet på markedet et firma til at vedtage denne strategi.

4) Geografiske prissætningsstrategier:

Denne strategi søger at udnytte stordriftsfordele ved at prissætte produktet under konkurrentens på et marked og vedtage en penetrationsstrategi i den anden. Den førstnævnte betegnes som anden markedsrabattering. Denne anden markedsrabattering er en del af differentieringsprisstrategien, hvor firmaet enten dumper eller sælger under sin omkostning på markedet for at udnytte sin eksisterende overskydende kapacitet. Så i en geografisk prisstrategi kan en virksomhed opkræve en præmie på et marked, indtrængningspris på et andet marked og en diskonteret pris i det tredje.

5) Produktlinjeprisstrategier:

Disse er et sæt prisstrategier, som et multi-produktfirma med fordel kan vedtage. Et vigtigt faktum, der skal bemærkes, er, at disse produkter skal relateres, med andre ord tilhørende samme produktfamilie. Over for flere produkter og svingende efterspørgsel kan firmaet vedtage en kombination af følgende strategier for effektivt at styre sin produktlinje eller maksimere overskuddet på tværs af produktlinjen.

i) Pris Bundling:

Denne strategi bruges af en virksomhed til at udjævne efterspørgslen efter sin produkt. Dette er en nyttig strategi for letfordærvelige; tidsbundne produkter som mad, hotelværelse eller et sæde på en flyvning og for produkter kan ikke erstattes, ligesom pakken med stereo musik system. Off-season rabatter og, sæson billetter til musikfestivaler er eksempler på pris bundling strategi. Dette er en passiv strategi, der tager sigte på korrekt bundning af priserne på relaterede poster, således at firmaet kan maksimere sine overskud.

ii) Premium Prissætning:

Denne strategi anvendes af et firma, der har heterogenitet i efterspørgslen efter substitutionsprodukter med fælles stordriftsfordele. Overvej eksemplet på et farve tv-apparat. Der findes forskellige modeller med forskellige funktioner, som den med en fjernbetjening og en anden uden den. Begge er substituerbare og opfylder kundens behov. Men firmaet kan vælge at præmie prisen den første model og placere den som toppen af ​​produktlinjen for højindkomst eller højere indkomstgruppe af kunder eller for hvem der kommunikerer at "de er ankommet" er vigtigt,

iii) Billedpris:

Denne strategi anvendes, når forbrugerne aflevere kvalitet fra priserne på erstatningsmodeller eller konkurrerende produkter. Virksomheden varierer sine priser over forskellige mærker af samme produktlinje. Denne strategi er almindeligt anvendt i tekstiler, kosmetik, toilet sæber og parfume.

iv) Supplerende Prissætning:

Denne strategi bruges af et firma, der har kunder med høje transaktionsomkostninger for en eller flere af sine produkter. Transaktionsomkostninger er alle de omkostninger, som en kunde skal pådrage sig for at købe produktet, ligesom de registreringsgebyrer, som en flad køber skal betale for at være en juridisk ejer eller de behandlingsgebyrer, som banken måtte opkræve for at give et kreditkort til kunden.

v) Captive Pricing Strategy:

Her tilbydes en særlig prisaftale til loyale kunder eller dem, der regelmæssigt køber et af firmaets produkter. Et typisk eksempel er Gillettes barbersystem, der giver to tvillingblade fri med sin barbermaskine til at få køberen til at købe sine knive. Kodak vedtog denne strategi, da den tilbød en filmrulle fri for alle købere, der købte sit kamera. Som det kan ses, er det en strategi, der har til formål at skabe kundeloyalitet.

vi) Losselederstrategi:

Dette er et andet eksempel på komplementær prisstrategi. Denne strategi indebærer at prisen falder på et velkendt mærke for at skabe efterspørgsel eller trafik i detailbutikken.

vii) To-delt prissætning:

Denne strategi bruges af produkter, der kan opdeles i to forskellige dele. For eksempel har medlemskab af et videobibliotek to dele - en er medlemsafgiften, som er årlig, og den anden er leje for hver tidsramme, for hvilken en videokassette udlejes. Som det kan ses, har prisen to komponenter, faste gebyrer og variabler brugsgebyrer.