Hvad er betydningen af ​​ledelsen?

Den ovennævnte matematiske ligning fremhæver ledelsens betydning meget godt. Her forstås alt ved alle former for aktiviteter, hvad enten det er forretningsmæssigt eller ikke-forretningsmæssigt.

Image Courtesy: cobaltpm.com/wp-content/uploads/2013/02/cheerful-smiling-manager.jpg

Hvis vi ikke skal klare disse aktiviteter, bliver resultatet Nul eller Manglende eller Intet. Kort sagt er betydningen af ​​ledelsen forklaret gennem følgende fakta:

(1) Ledelsen hjælper med at nå gruppemål:

Det er overflødigt at sige, at det er en målrettet aktivitet. For at opnå gruppemål sikrer en leder rigtig retning til alle sine underordnes indsats.

(2) Forvaltning øger effektiviteten:

En leder øger effektiviteten gennem optimal udnyttelse af alle ressourcer som mand, maskine, materiale og penge.

(3) Ledelse skaber en dynamisk organisation:

Hver organisation arbejder i et stadigt skiftende miljø. For at imødegå det skiftende miljø skal der også foretages mange ændringer i organisationen. Men folk modstår ændringer. Manager skaber et gunstigt miljø ved at introducere medarbejdere til fordelene ved at tilpasse sig til ændringer.

(4) Ledelsen hjælper med at nå personlige mål:

Hver medarbejder ønsker at få passende vederlag, andel i fortjeneste, deltagelse i ledelse, forfremmelse mv i form af hans personlige mål. Dette mål kan kun opnås, hvis de arbejder, mens de bruger deres fulde evner.

Ledere gør medarbejderne i stand gennem motivation, godt lederskab og åben kommunikation. Som et resultat opnår de deres individuelle mål.

(5) Ledelsen hjælper med udvikling af samfundet:

Ledelsen har noget ansvar overfor samfundet. Ledere ved at opfylde deres sociale ansvar hjælper med at udvikle samfundet. Disse ansvarsområder omfatter at give beskæftigelsesmuligheder, forhindre miljøet i at blive forurenet, stille produkter af god kvalitet til en rimelig pris mv.