Hvad er livsforsikringens vigtige hjælpemiddel?

1. Beskyttelse for familie:

Livsforsikring giver familiebeskyttelse efter brødbrugerens død. Når en person dør i en tidlig alder, mister familien sin indtægtskilde. Familien er betalt mængden af ​​politik. Disse penge kan bruges til at skabe en anden indtægtskilde. Så forsikring er gavnlig for familien.

2. Tilskynder til besparelser:

Forsikringsgiver er forpligtet til at betale præmie med jævne mellemrum. Det opfordrer folk til at spare penge for at betale præmie. Hvis præmien ikke betales, annulleres politikken. Forsikring hjælper med at skabe vane med at spare penge.

3. Kanal til investering:

Livsforsikring giver ikke kun beskyttelse mod fremtidig risiko, men er også en god kilde til investering af penge. Den forsikrede får engangsbeløb på politikens løbetid. I tilfælde af død modtager forsikringstagerens nominere pengene. Livsforsikringssagen er forskellig fra marine- og brandforsikring, fordi der i livsforsikringspolicen skal betales penge før eller senere. I marine- og brandforsikring kompenseres kun tabet.

4. Fritagelse for indkomstskat:

Det beløb, der betales som præmie på livsforsikring, er tilladt som fradrag fra indkomst til beregning af indkomstskat. Den forsikrede er i stand til at spare nogle indkomstskat.

5. Hjælper i kapitalformation:

Forsikringsselskabet er i stand til at indsamle store summer som præmie. Dette beløb er investeret til forskellige udviklingsaktiviteter i landet. Det er en god kilde til kapitaldannelse.

6. Kreditfaciliteter:

Den forsikrede kan rejse et lån på livsforsikringens sikkerhed. Forsikringsselskabet udvider økonomisk hjælp til politikens sikkerhed.

7. Nyttige i uddannelse og ægteskaber:

En forsikring kan være til gavn for at yde midler til uddannelsesmæssige formål og til ægteskaber. Politikkerne købes til sådan tid, at de modnes på et tidspunkt, hvor der er brug for penge.

8. Politikken kan overgives:

En livsforsikring kan overgives, hvis den forsikrede ikke kan fortsætte den. Nogle gange er den forsikrede ikke i stand til at betale præmie efter nogen tid. Den forsikrede returneres en vis procentdel af præmien kendt som overgivelsesværdi.

9. Nyttig til partnerskabsproblemer:

Partnerskabsproblemer kan have en fælles livsforsikringspolitik for alle partneres liv. I tilfælde af død af en af ​​dem, er hele forsikringspolicen betalt til virksomheden. Virksomheden er i stand til at udbetale andelen af ​​den afdøde partner uden at påvirke virksomhedens driftskapital.