Top 7 anvendelser eller anvendelse af midler

Følgende punkter fremhæver de øverste syv anvendelser eller anvendelse af midler.

Anvendelse af fond nr. 1. Køb af faste aktiver / investeringer:

Når anlægsaktiver (dvs. maskiner, jord og byggeri, møbler og inventar mv.) Eller investeringer købes, er der en udstrømning af midler, dvs. en anvendelse af midler.

Men hvis de faste aktiver / investeringer udveksles, må der ikke være nogen udstrømning af midler.

Ansøgning af fond nr. 2. Betaling af udbytte og skatter :

Anvendelse af fond Når der udbetales udbytte og skat, er der en udstrømning af midler, dvs. en anvendelse af midler (for det faktiske udbetalte beløb). Men hvis udbyttet er foreslået, eller hvis der er en bestemmelse om skat, vil der ikke være nogen udstrømning af midler. Udstrømning af midler vil først opstå, når den faktiske betaling sker.

Anvendelse af fond nr. 3. Indfrielse af præferenceaktier :

Når præferenceaktier indløses, behandles det samme som en udstrømning af fond, da den faktiske betaling er foretaget. Men hvis præferenceaktier indløses til en præmie eller til en rabat, skal nettobeløbet indregnes som en anvendelse af midler (dvs. i tilfælde af præmie, nominel værdi plus præmie og i tilfælde af kortfristet pålydende minus rabat).

Ansøgning af fond nr. 4. Indfrielse af gældsbeviser eller tilbagebetaling af lån:

Når obligationer indløses eller lån tilbagebetales, skal det samme også behandles som en udstrømning af midler. Kun nettobeløbet bør overvejes (dvs. hvis indløses eller tilbagebetales til en præmie eller rente, det samme skal tages som pålydende + Premium eller pålydende plus renter) og, hvis de indløses til en rabat, skal pålydende minusrabat være nettobeløbet.

Anvendelse af fond nr. 5. Andre ikke-handelsbetalinger:

Hvis der ikke er tale om betaling uden betaling, skal det samme behandles som en udstrømning af midler.

Ansøgning af fond nr. 6. Funds tabt i drift (dvs. nettofortjeneste) :

Hvis der er noget handelstab, behandles det samme som en udstrømning af midler.

Anvendelse af fond nr. 7. Forøgelse af arbejdskapital :

Forøgelse af arbejdskapitalen er en udstrømning af midler, da flere nuværende aktiver genereres eller kortfristede forpligtelser betales.