Risproduktion i verden (Country-Wise Production)

Risproduktion i verden (Country-Wise Production)!

To aspekter af produktionen er vigtige, først - pr. Hektar produktion, dvs. udbytte pr. Hektar og anden samlede produktion af landet eller verden som helhed.

Den gennemsnitlige udbytte pr. Hektar i verden er 4, 25 tons, men den varierer fra land til land. Det højeste udbytte på 10, 04 tons er registreret i Egypten, efterfulgt af 7, 94 tons i USA, 6, 54 tons i Japan og 6, 49 tons i Kina. I Indien er produktion af ris pr. Hektar 3, 38 tons sonly.

Den er lavest i Burma og Nigeria med henholdsvis 2, 64 og 2, 36 tons pr. Hektar. Denne variation skyldes primært brugen af ​​forbedrede frø, gødninger såvel som på grund af geoøkonomiske forhold.

Den landsdækkende produktion af ris er angivet i tabel 5.1.

Tabel 5.1 Årlig produktion af ris:

Produktion (i mio

tons)

Land

2007-08

2008-09

2009-10

Kina

130, 22

135, 10

134, 40

Indien

96, 69

98, 90

99.50

Indonesien

37.00

37, 30

37, 60

Bangladesh

28.80

31.00

31.00

Vietnam

24.38

23.69

23.76

Thailand

19.30

19.40

20.00

Myanmar

10, 73

10.15

10, 73

Filippinerne

10.48

10, 59

10, 71

Brasilien

8, 20

8, 50

8, 50

Japan

7, 93

8, 03

7, 71

USA

6, 34

6, 52

7, 16

Pakistan

5, 70

6, 30

6, 20

Korea Republik

4, 41

4, 84

4, 56

Egypten

4, 39

4, 39

4, 37

Cambodja

4, 22

4.28

4, 45

Nigeria

3, 00

3, 20

3, 40

Madagaskar

2, 30

2, 30

2, 34

Iran

2, 18

1, 50

2, 00

Peru

1, 92

1, 27

1, 69

Laos

1, 73

1, 80

1, 90

Korea Democratic

1, 53

1, 86

1, 86

Malaysia

1, 48

1, 53

1, 58

Italien

0, 95

0, 85

0, 96

Spanien

0, 52

0, 47

0, 46

Andre

19.44

19.87

21.37

World Total

433, 82

443, 82

448, 14

Det fremgår af ovenstående tabel, at den samlede produktion af ris i verden i 2007-08 var 433, 82 mio. Tons, som blev forhøjet i 2008-09 til 443, 82 mio. Tons, og den forventede produktion for 2009-2010 er 448, 14 mio. tons.

Kina er den største producent af ris i verden med en årlig produktion på mere end 130 millioner tons, efterfulgt af Indien med over 96 millioner tons. Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar og Filippinerne er de lande, der producerer mere end 10 millioner tons ris årligt.