Afstemningen af ​​økonomiske og sociale mål

Forsoningen af ​​økonomiske og sociale mål!

Afstemning betyder genoprettelse eller løsning af konflikter gennem mekanismer som forhandling, mægling, bedømmelse og voldgift. Denne tilgang kaldes 'forsoning'. Forretningsmål er noget, som en virksomhedsorganisation ønsker at opnå eller gennemføre over en bestemt periode.

Image Courtesy: evangelicalsforsocialaction.org/wp-content/1024×843.jpg

Det kan være at tjene penge på vækst og udvikling, at levere kvalitetsvarer til sine kunder, for at beskytte miljøet mv. Socialt ansvar er afgørende for virksomhedernes langsigtede velstand og frembringer den menneskelige side af virksomheden. Da erhvervslivet betragtes som en socioøkonomisk aktivitet, er der behov for at forene økonomiske og sociale mål for erhvervslivet.

Oprettelse af beskæftigelse og innovation:

Virksomheden skaber beskæftigelsesmuligheder i forskellige sektorer som bank, forsikring, kommunikation mv. På den anden side fører innovation til introduktion af ny teknologi, der resulterer i en stigning i produktionen af ​​varer og tjenesteydelser.

Denne introduktion af ny teknologi kan reducere beskæftigelsesmulighederne. Tværtimod kan teknologi forbedre produktivitet, kvalitet og endog sikkerhed. Uddannelses- og udviklingsprogrammer bør indføres for at opgradere medarbejdernes dygtighed. Kombination af computere og telekommunikation har gjort det muligt at levere mange tjenester på lang rækkevidde.

Fortjeneste og kvalitetsprodukter til en rimelig pris:

Fortjeneste er hovedformålet med enhver virksomhed. Virksomheden kan øge fortjenesten ved at opkræve højere pris for råvarer. Men virksomheden kan formulere strategier som indførelse af innovation, øget produktivitet, minimering af spild ved optimal udnyttelse af ressourcer mv. Sådanne strategier kan hjælpe firmaet med at reducere priserne på varer og dermed øge efterspørgslen og indtjeningsresultatet og bringe harmoni mellem økonomiske og sociale mål.

Skabelse af velstand og kundetilfredshed:

Virksomheden kræver rigdom for overlevelse, vækst og ekspansion. Rigdommen er genereret ved at tjene mere og mere profit. For at tjene fortjeneste kan firmaet udnytte forbrugerne. Men tværtimod skal virksomheden aflede deres rigdom for at nå sociale mål og levere kvalitetsprodukter og rimelige priser, der fører til kundetilfredshed og derved harmonisere økonomiske og sociale mål.