Promotion Services og dens mål

Disse fire former for forfremmelse er de traditionelle markedsføringsdominerede måder at påvirke salget af serviceprodukter på. Mellem dem tilbyder de organisationen en bred vifte af muligheder for at fremme tjenester på markedet. Astutely anvendte kan de være mest effektive værktøjer til kommunikation og indflydelse.

(a) Reklame - defineret som enhver form for ikke-personlig præsentation og fremme af tjenester af en identificeret person eller organisation.

b) Personlig salg - defineret som personlig præsentation af tjenester i en samtale med en eller flere potentielle købere med henblik på salg.

c) Offentliggørelse - defineret som den ikke-personlige stimulering af efterspørgslen efter en tjeneste ved at få kommercielt vigtige nyheder om det på ethvert medium eller opnå en gunstig præsentation af det på ethvert medium, som ikke er betalt af service sponsoren.

(d) Salgsfremmende foranstaltninger - Andre markedsføringsaktiviteter end reklame, personlig salg eller reklame, der stimulerer kundernes indkøb og brug og øger forhandlerens effektivitet (f.eks. konkurrencer, kuponer).

Der skal dog noteres to vigtige kvalifikationer. For det første fremmer serviceorganisationer sig selv og deres serviceprodukter på andre måder end de fire former, der betragtes her.

For det andet er der stigende forskningsbevis for, at i nogle former for tjenesteydelser markeder disse markedsfører dominerede måder at påvirke salg for serviceprodukter muligvis ikke nødvendigvis være den mest effektive. Eksempelvis viste en undersøgelse, der dækker otte forskellige typer detailtjenester (renseri, frisør, billånsfinansiering, tandpleje, fotografering, tæppe shampoo, bilreparation, gynækologiske tjenester), at kunder i detailtjenester ikke svarer på de mere traditionelle informationskilder .

I stedet foretrækker de at bruge mere personlige kilder til information fra venner og andre kontakter. Også placering er en nøglefaktor i den endelige købsbeslutning. Vigtigheden af ​​personlige henstillinger er også blevet bekræftet på livsforsikringsmarkedet. Kunder på dette marked har vist sig at stole meget på meninger og indflydelse fra andre via mundtlig kommunikation.

Salgsmål:

De overordnede formål med forfremmelse i services marketing er meget det samme som i andre former for markedsføring til:

(a) Opbygge bevidsthed og interesse i serviceproduktet og serviceorganisationen

b) differentiere serviceudbudet og serviceorganisationen fra konkurrenter

(c) Kommunikere og skildre fordelene ved de tilgængelige tjenester

d) opbygge og vedligeholde serviceorganisationens overordnede billede og omdømme

(e) Overtale kunderne til at købe eller bruge tjenesten.

I sidste ende er formålet med en salgsfremmende indsats at sælge serviceproduktet ved at informere, overtale og minde. Det er klart, at disse generelle mål varierer afhængigt af arten af ​​hver serviceindustri og serviceprodukt.

For eksempel er de former for salgsmål, der anses for relevante i transport- og distributionsvirksomheden, :

(a) skabe bevidsthed om virksomhedens service blandt potentielle brugere

(b) Generering af detaljeret viden om virksomhedens produkt og service, herunder detaljer om cost-benefit-forhold, pris og andre relevante oplysninger

c) at forbedre virksomhedens image blandt eksisterende og potentielle brugere for at forbedre virksomhedens målgruppe mod at være mere modtagelig over for den nye tjeneste, der vil blive lanceret i den nærmeste fremtid

(d) Eliminere opfattet misforståelser

e) rådgive eksisterende og potentielle kunder med særlige tilbud eller ændringer af tjenesten

f) Rådgivning om markedsplads for nye kanaler.

Det specifikke mål for en bestemt tjenesteydelse i en hvilken som helst serviceprodukt / markedssituation vil helt klart variere. Også det vil blive brugt af elementerne i kampagnemixet.

Nedenfor opsummerer vi et bredt udvalg af mulige mål vedrørende kunder, formidlere og konkurrenter.

Mulige mål for forbrugsfremmende foranstaltninger for tjenesteydelser:

1. Mål rettet mod kunder:

en. Øge bevidstheden om en ny eller eksisterende service

b. Opmuntre forsøg på en tjeneste

c. Opmuntre nonusers til at:

I. Delta i en demonstration af tjenesten

II. Gør prøveversion af en eksisterende tjeneste

III. Ansøg om at deltage eller abonnere på en tjeneste, hvor optagelse, accept eller installation af tekniske tilslutninger er en forudsætning for at modtage tjenesten

d. Overtale eksisterende kunder til at:

I. Fortsæt med at købe tjenesten og ikke opsige brugen af ​​tjenesten eller skifte til et konkurrerende alternativ

II. Forøg deres købsfrekvens for tjenesten

III. Forpligter sig til at købe tjenesten i en længere periode (således at forbrugeren kommer ud af markedet for konkurrerende alternativer)

e. Ændre tidspunktet for kundens efterspørgsel efter tjenesten

f. Forbedre reklame for tjenesten og gøre publikum opmærksom på det

g. Hent markedsundersøgelsesoplysninger om, hvornår, hvornår og hvor servicen er købt og brugt

h. Fremme tjenesten som en del af en bredere produktlinje (eller link den til salg af en supplerende tjeneste markedsført af en anden organisation)

jeg. Opmuntre kunder til at ændre den måde, hvorpå de interagerer med serviceleveringssystemet, f.eks

I. Udfør opgaverne selv (selvbetjening)

II. Brug en ny teknologi, f.eks. Internettet

2. Mål rettet mod formidlere:

en. Overtale mellemmænd til at levere en ny eller genoptaget tjeneste

b. Overtale eksisterende formidlere til at yde yderligere push for tjenesten, herunder salgssteder

c. Isolere mellemmænd fra forbrugerprisforhandlinger på købsstedet

d. Isolere mellemmænd fra enhver midlertidig salgsreduktion, som kan skyldes en prisforhøjelse

3. Mål rettet mod konkurrence:

Flyt offensivt eller defensivt midlertidigt mod en eller flere konkurrenter.