Peak Flow: Definition og faktorer der påvirker det (med diagram)

Læs denne artikel for at lære om definitionen af ​​peak flow og faktorer der påvirker det.

Definition af topstrøm eller maksimal udløbshastighed:

Lige fra begyndelsen af ​​regn begynder overfladens afstrømning at bidrage med sin rette andel til den naturlige dræning. Antag en udløb af afvandingen placeret på terminalen under overvejelse. I det tidlige stadium af regnvejr modtager kun en del af afvandingen af ​​det pågældende punkt regn og dermed er strømningshastigheden mindre.

Men som tiden går mere og mere ud af afvandringsbidragernes afgang til det punkt. Efter at have nået en maksimumsværdi, reduceres bidraget igen på den modsatte måde efter at regnen stopper. Processen kan godt forstås ved hjælp af denne storms hydrograf, som vist i figur 5.1.

Den maksimale udladningshastighed i løbet af udløbet forårsaget af en storm kaldes en "peak flow". Oplysningerne om toppestrømme og tilhørende volumen af ​​afstrømning under forskellige oversvømmelser, der er blevet observeret tidligere, kan overholdes ved analysen af ​​de observerede udladningsdata og afstrømningshydrografier. Estimatet for peak flow, der sandsynligvis vil blive oplevet i fremtiden, er meget vigtigt for design af strukturer, der skal bygges over floden.

Opgørelsen af ​​toppestrøm og afstrømningsvolumen kan udføres ved anvendelse af forskellige empiriske formler, enhedshydrografteori eller sandsynlighed for forekomst af oversvømmelser baseret på frekvensbegrebet.

Faktorer der påvirker peak flow:

Faktorer, som påvirker toppestrømmen, kan opdeles i to kategorier:

en. Basin egenskaber, og

b. Stormegenskaber.

(a) Basinegenskaber:

I bassinet egenskaber kan vi gruppere følgende:

1. Størrelse og form af et bassin:

Ventilformet afløb giver større mængde afstrømning. På dette stadium kan det også konstateres, at ventilatorformet afløb giver større spids. Årsagen til det er, at små bifloder af blæserformet afløb opfylder hovedafvandingen næsten på samme sted for at give maksimal udladningshastighed. Omvendt bregner formet afløb giver mindre top.

2. Geografisk placering af et bassin:

Hvis et område er bakket eller på bakkerne i bakkerne, bliver toppen større.

3. Orientering af et bassin med respekt for storm mønster:

Hvis stormmønsteret er sådan, at det dækker oplandet fuldt ud. Fig. 5.2 (a), afstrømningen og den deraf følgende toppestrøm bliver større.

4. Topografi af et bassin:

Hvis hældningen af ​​et bassin er stejl, så bliver strømmen høj.

5. Geologi af et bassin:

Hvis bassinet er sådan, at det har øverste toppen af ​​stenagtigt lag, vil topstrømmen være høj, da tab vil være mindre. Hvis der er sprækker eller revner i stenet seng, vil tabene være mere og spidsstrømmen bliver mindre.

6. Type af vegetabilsk dækning:

Hvis bassinet er dækket af store træer, vil fordampning og absorptionstab være mindre, og toppen vil være høj. Hvis bassinet er dækket af græs og små buske, vil det forhindre afstrømning og spidsen kan være lav.

7. Omfanget af overfladebevarelse:

Hvis der er lokale fordybninger i bassinet, vil afløbsvandet blive opsnappet, og spidsstrømmen vil blive reduceret.

(b) Stormegenskaber:

I stormegenskaber kan vi inkludere følgende punkter:

1. Nedbørens intensitet:

Hvis nedbør pr. Time er høj, vil topstrømmen også være høj.

2. Varigheden af ​​en storm:

Hvis stormen varer i længere tid, vil spidsstrømmen også forlænges.

3. Stormens udbredelsesmønster:

Hvis stormen er sådan, at den dækker hele bassinet, vil spidsstrømmen være større.

4. Storm retning:

Hvis der opstår storm eller regn fra udløbet indad (Fig. 5.3 (b)), vil regnen, der er sket i nærheden af ​​stikkontakten, passere gennem stikkontakten, før vandet fra det fjerneste område når udgangen. Hvis en storm går frem mod udløbet, når den tid, der regner ned i det fjerne punkt, når udløbet, når storm også udgangen. Nu bidrager lokal nedbør og afstrømning fra fjerneste område til vand til det punkt samtidig for at give høj peak flow.