Organisation af vedligeholdelsesafdelingen (med flow diagram)

Organisationsstrukturerne for vedligeholdelse varierer fra virksomhed til virksomhed afhængigt af virksomhedens / anlægets art, dvs. elektrisk, mekanisk eller kemisk; størrelse af anlægget og omfanget af aktiviteter, der skal udføres. Et typisk organisationsdiagram for vedligeholdelse til en mellemstor virksomhed er vist i figur 34.2.

Som vist i figur 34.2 ledes vedligeholdelsesafdelingen af ​​anlægsingeniør. Andre titler omfatter vedligeholdelsesinspektør og forskellige personer ansvarlige for forskellige former for vedligeholdelsesjob.

Et vigtigt kendetegn ved organisationsstrukturen for vedligeholdelse er tilstedeværelsen af ​​dygtige personer, dvs. håndværkere, mekanikere, rørleggere, malere, svejsere, rørinstallatører, elektrikere, motormekanikere, maskinister og hjælpere mv. Tilstedeværelsen af ​​håndværkere er berettiget af naturen af det involverede job.

Arbejds- og omkostningskontrollen er en del af vedligeholdelsen, der er begrundet i, at sektionen er ansvarlig for planlægning af vedligeholdelsesarbejde og for at holde rekord for at opretholde omkostningsfigurer for alle job. Det muliggør en effektiv udnyttelse af håndværkere.

Vedligeholdelsesafdelingen er primært en serviceafdeling og er som sådan en del af virksomhedens personale. Normalt er vedligeholdelsesafdelingen knyttet til produktionsfunktionen. Afdelingslederen opererer under værkschef.