Fremgangsmåder til præsentation af årsregnskaber (med prøve)

Læs denne artikel for at lære om metoderne til præsentation af årsregnskaber.

Præsentation af årsregnskaber skal være mere meningsfuld og målrettet. Sproget og præsentationen skal være enkel og nem at forstå selv af almindelige mennesker. I tilfælde af ensartede proprietære og partnerskabsproblemer er der ingen foreskrevne formularer. Den konventionelle metode til præsentation er 'T' eller kontoplan eller vandret form.

I tilfælde af selskaber har selskabsloven, 1956, kun givet foreskrevne formularer til fortjenesten og balancen i del I skema VI kun i horisontale formularer. Men i nyere tid er de præsenteret i lodret form, dvs. i en enkelt kolonneformular. Den vertikale form gør det muligt hurtigt at forstå den vigtige besked.

Den moderne praksis er at udarbejde årsregnskaber i vertikal sammenfattende form og at give detaljer som krævet i loven i separate tidsplaner. Hver tidsplan er tydeligt nummereret med henvisning til tidsplanen i hovedregnskabet.

Balance:

Lodret form:

Regeringen har ved en særlig anmeldelse givet virksomhederne mulighed for at udarbejde balancen enten i vandret form eller lodret form.

Den vertikale formular for balancen i henhold til notifikationen er angivet nedenfor:

Bemærkninger:

1. Detaljer under hvert af ovennævnte emner skal angives i særskilte tidsplaner. Tidsplanen skal indeholde alle de oplysninger, der er angivet i del IA i bilag VI, læses med noter, der indeholder generelle instrukser for udarbejdelse af balancen.

2. De ovennævnte skemaer, regnskabspraksis og forklarende bemærkninger, der kan vedlægges, udgør en integreret del af balancen.

3. Tallene i balancen kan afrundes til nærmeste "000" eller "00", som det kan være hensigtsmæssigt eller kan udtrykkes i tusindfald.

4. En fodnote i balancen kan tilføjes for at vise særskilte eventualforpligtelser.

Del II i skema VI angiver de oplysninger og oplysninger, der skal angives i resultatopgørelsen.

Horisontal form:

Den horisontale form for balance som krævet i del I i bilag VI til selskabsloven er angivet nedenfor i forkortet form:

Resultatopgørelse:

Formatet af resultatopgørelsen eller resultatopgørelsen er den samme som for proprietære eller partnerskabsproblemer og normalt udarbejdet i "T" -form. I tilfælde af selskaber fremstilles fremstillings-, handels- og resultat- og tabskonto dog i horisontal form undtagen med tre ændringer.

(a) Den angivne overskrift er kun "Resultatopgørelse" i stedet for Produktion, Handels- og Resultatopgørelse.

(b) Nettoresultatet er vist efter at have foretaget beskatning i resultatopgørelsen og ført til resultatopgørelseskonto.

c) Tallene vedrørende tidligere periode er også angivet.

Resultatopgørelse:

Virksomhederne udarbejder en separat Lønbevilling A / C for at forklare, hvordan overskuddet i perioden er fordelt. Denne erklæring hedder også som opgørelse over overført indtjening.

Formatet er som følger: