Metoder til opførelse af et lovforslag: 2 Metoder

En regning kan blive uærlig enten ved manglende accept eller ved manglende betaling. Når et instrument er uærlig, skal indehaveren give varsel til skuffen eller sine tidligere indehavere, hvis han ønsker at gøre dem ansvarlige. I visse tilfælde er det ikke nødvendigt at give meddelelse.

Uærliggørelse ved ikke-accept:

En regning siges at være dishonored ved ikke-accept:

1. Når drageren ikke accepterer det inden for 48 timer fra tidspunktet for præsentationen til accept.

2. Når præsentationen for accept er undskyldt og regningen forbliver uacceptabel.

3. Når drawee er inkompetent til kontrakt.

4. Når drawee er en fiktiv person eller efter en rimelig søgning, kan den ikke findes.

5. Hvis accepten er kvalificeret, eller hvor en eller flere af flere personer ikke er samarbejdspartnere, accepteres de som standard, når de er behørigt forpligtet til at acceptere. I så fald kan indehaveren på eget ansvar behandle regningen som accepteret.

Opfølgning ved manglende betaling:

Et løftebrev, et vekselkurs eller en afkrydsningsansøgning siges at være vederlagsfri ved manglende betaling, når producenten af ​​noten, acceptanten af ​​regningen eller tegnet af checken gør standard i betaling efter at være behørigt forpligtet til at betale det samme. Derudover ophæves et omsetteligt instrument ved manglende betaling, når præsentationen for betaling er undskyldt, og instrumentet, når det er forsinket, forbliver ubetalt.