Indkomst- og udgiftsregnskab og resultatopgørelse

Følgende er skelnen mellem indkomst- og udgiftsregnskab og resultatopgørelse:

Konto for indtægter og udgifter:

(i) Den er udarbejdet af velgørende institutioner som klubber, hospitaler og skoler mv., der ikke løber for at tjene penge.

(ii) Kreditbalancen hedder overskud eller overskud af indtægter over udgifter.

(iii) Dets gebyrbalance betegnes som underskud dvs. overskydende udgifter over indtægt.

(iv) Overskud eller underskud afsløret af det overføres til kapitalfond.

Indtægts-og tabskonto:

(i) Den er udarbejdet af bekymringer, der løber for at tjene penge.

(ii) Dennes kreditbalance er kendt som nettoresultat.

(iii) Dets gebyrbalance hedder nettotab.

(iv) Nettoresultat eller underskud, der er oplyst af selskabet, overføres til kapitalkonto i tilfælde af enerhvervsrelaterede interesser og partnerskapets kapitalregnskaber i resultatfordelingsforhold i tilfælde af et partnerskabsfirma.

I tilfælde af et aktieselskab vises nettoresultatet som en særskilt post under 'Reserver og Overskud', mens nettotab reguleres i omsætning. Hvis nettotab overstiger summen af ​​alle indtægtsreserver, vises forskellen som en negativ reserve.