Betydningen af ​​en korrekt organisationsstruktur for en organisation

Betydningen af ​​ordentlig organisationsstruktur for en organisation!

Organisationen indebærer etablering af en passende struktur for de målrettet aktiviteter.

En organisations struktur er generelt vist på et organisationsdiagram eller en jobopgavepyramide. Det viser autoritets- og ansvarsforholdet mellem forskellige positioner i organisationen ved at skildre hvem der rapporterer til hvem.

Det er vigtigt at bemærke, at organisationsstrukturen er direkte relateret til opnåelsen af ​​de organisatoriske mål. For eksempel, hvis en virksomhed er i produktionslinje, ville det dominerende element i organisationskortet være fremstilling.

Organisationsstruktur bidrager på følgende måder til effektiv organisation:

(i) Rydde autoritetsforhold:

Organisationsstruktur tildeler myndighed og ansvar. Det specificerer hvem der skal lede hvem og hvem der er ansvarlig for, hvad der er resultatet. Strukturen hjælper hvert medlem af organisationen til at vide, hvad hans rolle er, og hvordan den vedrører andre roller.

(ii) Kommunikationsmønster:

Organisationsstruktur giver mønstre for kommunikation og koordinering. Ved at gruppere aktiviteter og mennesker letter det kommunikation mellem mennesker centreret om deres jobaktiviteter. Mennesker, der har fælles problemer at løse, skal ofte dele information.

(iii) Placering af beslutningscentre:

Organisationsstruktur bestemmer placeringen af ​​beslutningstagningscentre i organisationen. Et afdelingsforretning kan f.eks. Følge en struktur, der efterlader prissætning, salgsfremstød og andre forhold i vid udstrækning op til de enkelte afdelinger for at sikre, at forskellige afdelingsforhold overvejes.

I modsætning hertil kan et olieraffinaderi koncentrere produktions-, planlægnings- og vedligeholdelsesbeslutninger på øverste niveauer for at sikre, at indbyrdes afhængigheder langs arbejdsstrømmen overvejes.

iv) Korrekt afbalancering:

Organisationsstruktur skaber en ordentlig balance og vægt på aktiviteter. De mere kritiske for virksomhedens succes kan placeres højere i organisationen. Forskning i et lægemiddelfirma kan f.eks. Udpeges til rapportering til administrerende direktør eller administrerende direktør for virksomheden.

Aktiviteter af tilsvarende betydning kan gives omtrent lige store niveauer i strukturen for at give dem lige vægt.

(v) stimulerende kreativitet:

En sund organisationsstruktur stimulerede kreativ tænkning og initiativ blandt organisationsmedlemmer ved at give veldefinerede autoritetsmønstre. Alle kendte området, hvor han specialiserer sig og hvor hans indsats vil blive værdsat.

vi) tilskynde til vækst

En organisationsstruktur giver den ramme, inden for hvilken en virksomhed fungerer. Hvis det er fleksibelt, vil det hjælpe med at møde udfordringer og skabe muligheder for vækst. En sund organisationsstruktur letter virksomhedens vækst ved at øge sin kapacitet til at håndtere øget aktivitetsniveau.

(vii) Anvendelse af teknologiske forbedringer:

En sund organisationsstruktur, som kan tilpasses til forandring, kan optimalt udnytte den nyeste teknologi. Det vil ændre det eksisterende mønster af autoritetsansvarlige forhold i kølvandet på teknologiske forbedringer.

Kort sagt er tilstedeværelsen af ​​en god organisationsstruktur afgørende for bedre styring. Korrekt designet organisation kan bidrage til at forbedre teamwork og produktivitet ved at skabe rammer, hvor folk kan arbejde effektivt sammen. Under opbygningen af ​​organisationsstrukturen er det vigtigt at forholde folket til design.

Organiseringen af ​​personale Ledelsesstruktur, som har teknisk ekspertise, kan være ret ubrugelig til praktiske formål, fordi det er egnet til folks behov. Således bør en organisationsstrækning udvikles i overensstemmelse med behovene hos befolkningen i organisationen.