Forskelle mellem Aktier og Obligationer

Denne kommende diskussion vil opdatere dig om forskellen mellem aktier og obligationer.

Forskel # Aktier:

1. En aktionær er medlem af et selskab.

2. En aktionær er ikke kreditor af selskabet.

3. Aktionærer har ret til at deltage i selskabets møder.

4. En aktionær har stemmeret og stemmer stemmer.

5. En aktionær modtager udbytte uden for selskabets delte overskud, som ikke er fastsat.

6. Et selskab kan ikke købe sin egen andel fra markedet undtagen under særlige omstændigheder.

7. Aktierne kan ikke indløses med undtagelse af indfriede præferenceaktier.

8. En aktionær udbetales ikke før en obligationshaver i tilfælde af likvidation af en virksomhed.

9. Aktier kan fortabes ved manglende betaling af tildelingspenge eller opkaldspenge.

10. I henhold til skema VI vises aktierne under overskriften »Aktiekapital«.

11. Der er kun to typer aktier, nemlig aktier og præferenceaktier.

12. Udbytte udbetalt til aktionær er en afgift mod bevilling af overskud.

13. En aktie kan ikke konverteres til Debenture.

Forskel # Obligationer:

1. En obligationsindehaver er ikke medlem af et selskab. De er lånskreditorerne.

2. En obligationsindehaver er kreditor af et selskab.

3. En obligationsindehaver har ingen ret til at deltage i selskabets møder.

4. En obligationsindehaver har ikke stemmeret og kan ikke afgive stemme u / s 117.

5. En obligationshaver har ret til at modtage fast rente, uanset resultat og tab.

6. Et selskab kan købe egne obligationer og reducere forpligtelsen på gældsbrev.

7. Obligationer indløses uden streng juridiske formaliteter.

8. En obligationsindehaver udbetales forud for aktionærerne i tilfælde af likvidation af selskabet.

9. Per Sek. 122, kan obligationer ikke fortabes ved manglende betaling af tildelings- eller opkaldspenge.

10. I henhold til skema VI er obligationerne vist under overskriften »Sikrede lån«.

11. Der er mange typer af obligationer: nemlig, bærer, sikret, usikret, indløselig, irreversibel osv.

12. Renter udbetalt til obligationshaver er et gebyr mod overskud.

13. En obligation kan konverteres til aktie.