Forskelle mellem en funktionelt struktureret organisation og en procesfokuseret organisation

Forskelle mellem en funktionelt struktureret organisation og en procesfokuseret organisation!

I en funktionelt struktureret organisation grupperes aktiviteterne sammen og styres som separate enheder. Maskiner, udstyr og menneskelige ressourcer, der bruges til at udføre lignende aktiviteter, grupperes sammen, og en leder er ansvarlig for disse aktiviteter.

Image Courtesy: scid-jsc.com/da/images/stories/introduction/cocautochuc/sodotochuc-moi.png

For eksempel grupperes forskellige funktionelle aktiviteter som markedsføring, indkøb, opbevaring, finansiering, planlægning, produktion, kvalitetskontrol, vedligehold, personale mv i separate afdelinger, der hver enkelt ledes af en individuel leder. I en funktionelt struktureret organisation er styringsgrænser klart angivet, og der er ingen overlapning af funktionen mellem de to afdelinger.

En procesfokuseret organisation eller en projektorganisation grupperer alle funktioner som forskning og udvikling, produktion, markedsføring, økonomi mv. Under hvert projekt ledet af en projektleder, der igen rapporterer til projektdirektøren, som er på øverste ledelsesniveau. Der er også andre funktionelle direktører som direktør-marketing, direktørproduktion, direktør F & U, direktørfinansiering mv. På øverste ledelsesniveau sammen med direktør-projekter. Alle disse direktører rapporterer til formanden eller administrerende direktør eller organisationens formand.

Procesfokuserede organisationer afviger fra traditionel vertikal funktionel struktur, idet de bruger tværfunktionelle teams (midlertidige eller permanente), task forces eller projektteam. Krydsfunktionelle hold består af medarbejdere fra forskellige funktionelle afdelinger, som er ansvarlige for at møde som et team og løse fælles problemer. Teammedlemmer rapporterer til deres funktionelle afdelinger, men de rapporterer også til holdlederen for det tværfunktionelle hold, som de tilhører.

En task force er et midlertidigt hold eller et udvalg udformet til at løse et specifikt kortvarigt problem, der involverer flere afdelinger. Et projektgruppe er en gruppe deltagere fra flere afdelinger, der regelmæssigt mødes for at løse igangværende problemer af fælles interesse eller arbejde på et specifikt projekt (en kompleks opgave), der er tildelt dem. Projektteamet ledes af en projektleder, der er ansvarlig for at koordinere aktiviteterne i flere afdelinger til gennemførelse af et bestemt projekt.

Da Business Process Reengineering tilgang indebærer en fuldstændig omtanke og omdannelse af centrale forretningsprocesser, er der behov for en stærk horisontal koordinering og større fleksibilitet i at reagere på ændringer i miljøet. Fordi arbejde er organiseret omkring proces i stedet for funktion, involverer reengineering ofte et skift til en vandret struktur baseret på teams.

Organisering omkring vigtige forretningsprocesser kan også medføre, at informationssystemer genudvikles til at skære på tværs af afdelinger. Dette gør det muligt for ledere at dele information i hele organisationen for at gøre deres virksomheder mere konkurrencedygtige og mere lydhøre over for kunderne.

Det stigende skift i retning af mere horisontale versus vertikale strukturer afspejler tendensen mod større medarbejderbeføjelse, bred informationsdeling og decentral beslutningstagning. Sådanne organisationer kaldes læringsorganisationer. I sådanne organisationer er alle involveret i at identificere og løse problemer, som gør det muligt for organisationen løbende at eksperimentere, ændre og forbedre. Læringsorganisationerne er præget af horisontalbaseret struktur, åben information, decentral beslutningstagning, bemyndigede medarbejdere og en stærk adaptiv kultur.