Forskel mellem Double Entry og Single Entry System

Dobbelt indgang:

1. De tofoldige aspekter som alle overgange registreres.

2. Alle konti-Personlig, Real og Nominel, er forberedt.

3. Trail Balance kan være parat til at kontrollere den aritmetiske nøjagtighed.

4. Slutkonti kan udarbejdes.

5. Dette system accepteres af alle.

6. Systemet følger videnskabeligt grundlag.

7. Pålidelig finansiel stilling kan være kendt.

8. Dette system er velegnet til alle typer forretninger af enhver størrelse - stort eller lille.

9. Planlægning og beslutningstagning er mulig.

10. Intern checkup er mulig.

Single Entry System:

1. Intet sådant system følges.

2. Kun personlige og kontante konti holdes.

3. Trail Balance kan ikke forberedes. Således er der ingen mulighed for at kontrollere den aritmetiske nøjagtighed.

4. Ingen handel og resultat og tab og balance kan udarbejdes.

5. Det accepteres ikke af alle.

6. Der er ingen videnskabelig basis.

7. Grov økonomisk stilling er tilgængelig.

8. Dette system er velegnet og efterfølges af kun i små virksomheder.

9. Intet er muligt.

10. Ingen sådan checkup er mulig.