Efterspørgsel efter udenlandsk valuta: Betydning, Årsager og Efterspørgselskurve Diagram

Efterspørgsel efter udenlandsk valuta: Betydning, Årsager og Efterspørgselskurve Diagram!

Betyder:

Efterspørgslen (eller udløb) af udenlandsk valuta kommer fra de personer, der har brug for det til at foretage betaling i fremmed valuta.

Det kræves af de indenlandske beboere af følgende årsager:

1. Import af varer og tjenesteydelser:

Udenlandsk valuta er forpligtet til at foretage betaling for import af varer og tjenesteydelser.

2. Turisme:

Udenlandsk valuta er nødvendig for at dække udgifter i forbindelse med udenlandske ture.

3. Unilaterale overførsler sendt til udlandet:

Udenlandsk valuta er nødvendig for at foretage ensidige overførsler som at sende gaver til andre lande.

4. Køb af aktiver i fremmede lande:

Det kræves at foretage betaling for køb af aktiver, som jord, aktier, obligationer mv i fremmede lande.

5. Spekulation:

Efterspørgslen efter udenlandsk valuta opstår, når folk ønsker at opnå gevinster - fra værdsættelse af valuta.

Årsager til 'stigning i efterspørgslen' for udenlandsk valuta:

Efterspørgslen efter udenlandsk valuta stiger i følgende situationer:

1. Når prisen på en udenlandsk valuta falder, bliver importen fra det fremmede land billigere. Så stigningen i importen og dermed stigningen i efterspørgslen efter udenlandsk valuta. For eksempel, hvis prisen på 1 dollar falder fra Rs 50 til Rs 45, så vil importen fra USA stige, da amerikanske varer bliver relativt billigere. Det vil øge efterspørgslen efter amerikanske dollars.

2. Når en udenlandsk valuta bliver billigere med hensyn til den indenlandske valuta, fremmer den turismen til det pågældende land. Som følge heraf stiger efterspørgslen efter udenlandsk valuta.

3. Når prisen på en udenlandsk valuta falder, stiger efterspørgslen efterhånden som flere mennesker ønsker at opnå gevinster fra spekulative aktiviteter.

Efterspørgselskurve for udenlandsk valuta:

Efterspørgselskurve for valutakursdæmpningen nedad på grund af omvendt forhold mellem efterspørgsel efter valuta og valutakurs.

I figur 11.1 er efterspørgslen efter udenlandsk valuta (US-dollar) og valutakursen vist henholdsvis på henholdsvis X-aksen og Y-aksen. Den negativt stigende efterspørgselskurve (DD) viser, at der kræves mere valutakurs (OQ 1 ) med lav valutakurs (OR 1 ), mens efterspørgslen efter amerikanske dollars falder til OQ 2, når valutakursen stiger til OR 2 .