Commercial Paper: Betydning, funktioner, fordele og ulemper

Betyder:

Det er et usikret kortfristet instrument udstedt af et selskab til finansiering af kundefordringer, varebeholdninger og imødegåelse af kortfristede forpligtelser.

Funktioner af kommercielt papir:

Følgende er karakteristika ved kommercielle papirer:

1. Det er et omsætteligt instrument.

2. Det er et usikret instrument, da det ikke understøttes af selskabets aktiver.

3. Det kan sælges af det udstedende selskab direkte til investorerne.

Fordele ved kommercielle papirer:

Erhvervspapirer har følgende fordele:

Det er en omkostningseffektiv måde at finansiere driftskapital på. Det er billigere end banklån.

Det er nødvendigt at blive bedømt. God rating reducerer kapitalkostnaden for virksomheden.

Ulemper ved kommercielle papirer:

Kommercielle papirer lider af følgende nedslag:

jeg. Den er tilgængelig for få udvalgte blue chip og rentable virksomheder.

ii. Ved udstedelse af kommercielle papirer kan kreditten fra pengeinstitutter blive reduceret.

iii. Udstedelse af kommercielt papir er strengt reguleret af RBI.