Koordinering: Mål og betydning for samordning Forretningsledelse

Koordinering: Det er mål og vigtighed af koordinering!

Samordningsmål:

De vigtige mål for koordinering er som følger:

1. Målets harmoni:

Der er altid fare for konflikter med mål i lederne og arbejderne, fordi opfattelserne varierer fra mand til mand. Derfor er det vigtigste mål for koordinering at skabe harmoni af målene i medarbejdernes sind.

2. Total gennemførelse:

Det andet hovedmål for koordineringen er at opnå total gennemførelse frem for individuel indsats. Det har vist sig uden tvivl, at total gennemførelse altid er meget mere end summen af ​​den enkelte indsats. To plus to kan være fem eller en + en kan være elleve, når de anvendes på menneskelige ressourcer i en virksomhed. Det betegnes som synergieffekt.

3. Økonomi og effektivitet:

Et andet vigtigt mål for koordinering er økonomi og effektivitet. Samordningen mellem de forskellige indtastningsressourcer resulterer i økonomi og effektivitet i organisationen.

4. Gode sociale forhold:

Integration af individuelle interesser og organisationsmål er det primære mål for koordineringen. Det giver jobtilfredshed og øger medarbejdernes moral og etablerer også varer, menneskelige relationer i virksomheden.

Vigtighed (eller behov) for koordinering:

Betydningen af ​​koordinering ligger i det punkt, at det er et ord, hvor alle ledelsesfunktioner kan opsummeres. Når gruppens indsats koordineres, resulterer det i større indsats end summen af ​​individuelle og isolerede indsatser. Det giver fillip til medarbejdernes moral og giver dem jobtilfredshed.

Koordinering er et resultat af alle bestræbelser, aktiviteter og kræfter (intern såvel som ekstern) til virksomheden. Indenfor virksomheden kombinerer den forskellige ressourcer, dvs. mænd, penge, materiale mv. For at nå virksomhedens mål.

Udenfor virksomheden er det nødvendigt at skabe et gunstigt miljø for virksomheden ved at tage behørigt hensyn til regeringsreguleringen, teknologiske fremskridt og ønsker og ønsker hos forbrugere, arbejdstagere og ejere.

1. Specialisering:

En organisation er opdelt i forskellige afdelinger, og hver afdeling er ledet af en specialist. Hver specialist forsøger at lægge vægt på hans rolle. Koordinering af forskellige aktiviteter i forskellige afdelinger er yderst vigtig, ellers kan der være fuldstændig forvirring og kaos.

2. Konflikt individuelle og organisationsmæssige mål:

Det er meget vigtigt for alle virksomheder at skabe koordinering mellem organisationsmål og individuelle mål. Hvis en person afviger fra organisationsmålets vej, kan han blive bedt omgående at rette op på hans måder og forsøge at nå organisationens mål.

3. Linje og personale struktur:

Oprettelsen af ​​linje- og personalestruktur i en organisation skaber også problemer med koordinering. Personaleembedsmændene kan forveksle deres autoritet med ledere. Der er således behov for koordinering mellem ledere og medarbejdere for at nå virksomhedens mål.

4. Personlighedspolitik:

I hver virksomhed kan der dannes rivaliserende grupper af mennesker. Der er behov for at skabe koordinering blandt de rivaliserende grupper, som undertiden forsøger at sabotere koordineringsprocessen.

5. Forskellige udsigter:

Hvert individ i en organisation er en kompleks og unik personlighed. Enkeltpersoner vurderer og fortolker organisationsmål fra deres egne synspunkter. Ledelsen skal derfor koordinere disse personers aktiviteter.

6. Koordinering er nødvendig for at øge effektiviteten:

Koordinering sikrer et ordentligt tempo for hele organisationen. En koordineret gruppeindsats hjælper med at udnytte alle ressourcerne optimalt. Det øger derfor effektiviteten.

Intern og ekstern samordning:

Intern koordinering refererer til integrationen af ​​ledelsens interne funktioner, f.eks. Produktion, Markedsføring, Finans mv. Ekstern koordinering refererer til en jævn justering af virksomheden i erhvervslivets miljø.