Pengestrømsopgørelse og pengestrømme

Læs denne artikel for at lære om forskellen mellem pengestrømsopgørelse og pengestrømsopgørelse!

Pengestrømsopgørelse:

1. I en pengestrømsopgørelse, hvor meget af åbningsbeholdningen og bankbalancen skal ændres ved lukning af kontanter og bankbalancen på grund af normale operationelle aktiviteter i løbet af året kan være kendt. Det omhandler kun ændringerne i kontanter.

2. Kontantgrundlag for regnskabsmæssig behandling følges her, da det faktiske beløb for kontante indtægter og betalinger er inkorporeret.

3. Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet ved at tage åbningsbalancen for kontanter og bank og lukker med den afsluttende saldo på kontanter og bank.

4. Det bruges til kontantgenererende kapacitet i et firma.

5. Det måler ændringerne i kontanter og kontantekvivalenter i løbet af perioden.

6. Pengestrømme klassificeres i:

(a) Driftsaktiviteter,

b) Investeringsaktiviteter og

c) Finansieringsaktiviteter og netto pengestrømme vises efter tilpasning heraf.

7. Det viser ændringerne i Åbning af likviditets- og bankbalancen og viser ikke ændringerne af kortfristede forpligtelser.

8. Pengestrømsopgørelsen er ikke så oplysende som fondsflowerklæring, da den kun oplyser kontantpositionen.

Funds Flow Statement:

1. En pengestrømmeopgørelse viser det konsoliderede resultat af ændringer i omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser uden dog at give særlig vægt på ændring af kontanter alene. Det handler om ændringerne i arbejdskapitalpositionen.

2. Periodiseringsprincippet følger her, da det omhandler de justeringer, der er involveret i at foretage justeret handelsresultat.

3. Dette følges ikke i forbindelse med udarbejdelsen af ​​fondens strømningsopgørelse.

4. Det bruges til en virksomheds kapitalfrembringende kapacitet.

5. Det registrerer ændringer i midler eller ændringer i arbejdskapital, ændringer i individuelle komponenter måles ikke.

6. Pengestrømmeopgørelsen er ikke klassificeret som pengestrømsopgørelse.

7. Det viser ændringerne af ikke kun likvide beholdninger, men også ændringer i andre aktiver, fx aktier, debitorer mv. Og registrerer ændringerne af kortfristede forpligtelser.

8. Funds Flow Statement er meget mere informativ siden den informerer om fonden.