Anvendelse af økonomisk teori og begreber på forretningsproblemer

Forskellige aspekter ved anvendelsen af ​​økonomiske principper og begreber på et virksomheds firmas praktiske problemer kan kort beskrives som angivet nedenfor:

(i) I økonomistyring bruges økonomi ofte til at fremlægge et klart billede af de teoretiske principper på den ene side og en virksomheds virksomheders adfærd på den anden side. I ledelsesøkonomi er økonomiske principper baseret på simple antagelser justeret således, at man kan studere virksomhedens adfærd i det virkelige liv gennem sådanne principper.

(ii) Mange begreber som overskud, omkostninger mv forstås forskelligt af økonomer og revisorer. Eksempelvis tager økonomerne hensyn til mulighederne for omkostninger, mens revisorer kun overvejer hvad der kaldes eksplicitte omkostninger. Men i ledelsesøkonomien gøres der en indsats for at forene synspunkter hos økonomer og revisorer, således at statistikker om omkostninger og overskud kan udnyttes hensigtsmæssigt i beslutninger og i fremtidig planlægning af et firma.

(iii) Forudsigelse er af særlig betydning for et firma. Vi skal tage hjælp af flere skøn vedrørende gensidigt forhold mellem økonomiske elementer til korrekt prognose. Elasticiteten af ​​efterspørgsel, omkostningsudgangsforhold, reklamelasticitet og lignende andre begreber inden for økonomisk videnskab er en stor hjælp i enhver form for prognoser.

(iv) Forskellige økonomiske mængder som fortjeneste, efterspørgsel, priser, kapital, investeringer, opsparing mv har stor betydning for en forretningsforvalter, fordi han udfører sin opgave med beslutningstagning og fremtidig planlægning på grundlag af sådanne statistikker. Således har økonomiske mængder en direkte relevans for at træffe flere ledelsesmæssige beslutninger.

(v) Forskellige begreber inden for makroøkonomi, som f.eks. konjunkturer, national indkomst, regeringens økonomiske politikker mv anses for at være mest nyttige for en forretningsforvalter. Han er nødt til at tilpasse sin forretningsvirksomhed ganske ofte i sammenhæng med disse makroelementer.

Alle disse elementer hjælper med at gøre hans beslutningsproces mere effektiv og realistisk. Ud fra det, der er nævnt ovenfor, kan vi let forstå de forskellige handlinger i forbindelse med anvendelsen af ​​økonomisk teori på de forskellige problemer i et firma.