Fordele og ulemper ved bonusaktier

(A) For Aktionærer:

(1) Omgående Realiserbar:

Bonusaktier kan sælges på markedet umiddelbart efter at en aktionær får det.

(2) Ikke skattepligtig:

Bonusaktier er ikke skattepligtige.

(3) Fremgang i fremtiden Indkomst:

Aktionærer vil få udbytte på flere aktier end tidligere i fremtiden.

(4) Godt billede øger værdien i markedet:

Bonusaktier skaber et meget godt billede af selskabet og aktierne. Dermed resulterer det i en stigning i værdien af ​​aktien på markedet.

(B) For Firma:

(1) Økonomisk:

Det er en billig form for kapitalforhøjelse, hvormed der kan bruges kontante ressourcer til et andet ekspansionsprojekt.

(2) Bredere markedsmuligheder:

Når bonusaktier udstedes, reduceres aktiekursen automatisk, hvilket øger den øgede markedsmuligheder?

(3) Forøgelse af kreditværdigheden:

Udstedelse af bonusaktier betyder, at kapitalisering af overskud og kapitalisering af overskud altid øger virksomhedens kreditværdighed til at låne penge.

(4) Mere realistisk Balance:

Balancen for selskabet vil afsløre mere realistisk billede efter udstedelse af bonusaktier.

(5) Mere kapital tilgængelighed:

Efter udstedelse af bonusaktier vil der være mere kapital til rådighed, og der kan således bruges mere kapital til flere ekspansionsarbejder.

(6) Uændret likviditetsposition:

Likvide beholdning af selskabet forbliver uændret med udstedelse af bonusaktier, fordi udstedelse af bonusaktier ikke resulterer i indstrømning eller udstrømning af kontanter.

Ulemper ved udstedelse af bonusaktier:

1. Udbyttefald:

Udbytten i fremtiden vil falde kraftigt, hvilket kan skabe forvirring i investorernes sind.

2. Spekulativ handel:

Det vil tilskynde spekulative transaktioner i selskabets aktier.

3. Gælder Kontantækvivalent:

Når delvist opkøbte aktier omregnes til fuldt indbetalte aktier, afholder selskabet kontanter svarende til størrelsen af ​​den således anvendte bonus.

4. Langvarig procedure:

Forudgående godkendelse fra staten gennem SEBI skal indhentes inden bonusemissionen. Den lange procedure kan engang forsinke udstedelsen af ​​bonusaktier.