8 Funktioner af en finansiel leder (ledelse)

Nogle af hovedfunktionerne i en finansiel leder er som følger: 1. Vurdering af kapitalbehovet 2. Bestemmelse af kapitalstruktur 3. Valg af fondskilder 4. Indkøb af midler 5. Udnyttelse af midler 6. Bortskaffelse af overskud eller overskud 7. Forvaltning af kontanter 8. Finansiel kontrol.

Financial Manager er den øverste leder, der forvalter de økonomiske forhold i en virksomhed.

Funktionerne som Financial Manager diskuteres nedenfor:

1. Estimering af kapitalbehovet:

Dette er den primære funktion hos den finansielle leder. Virksomheder kræver kapital til:

(i) køb af anlægsaktiver

ii) opfyldelse af driftskapitalkrav, og

iii) modernisering og udvidelse af erhvervslivet

Finansforvalteren foretager skøn over midler, der kræves på både kort og lang sigt.

2. Fastlæggelse af kapitalstruktur:

Når kravet om kapitalfonde er blevet bestemt, skal der træffes en afgørelse om arten og andelen af ​​forskellige finansieringskilder. Til dette skal økonomichef fastlægge den korrekte blanding af egenkapital og gæld og kortfristet og langsigtet gældskvote. Dette er gjort for at opnå minimumsudgifter til kapital og maksimere aktionærernes formue.

3. Valg af kilder til fonde:

Før den faktiske indkøb af midler skal økonomichefen bestemme de kilder, hvorfra midlerne skal hæves. Ledelsen kan hente finansiering fra forskellige kilder som aktionærer, præferenceaktionærer, obligationer, banker og andre pengeinstitutter, offentlige indskud mv.

4. Indkøb af midler:

Finansinspektøren tager skridt til at skaffe de nødvendige midler til virksomheden. Det kan kræve forhandlinger med kreditorer og finansieringsinstitutter, udstedelse af prospekt mv. Indkøb af midler er ikke kun afhængig af omkostningerne ved opkrævning af midler, men også af andre faktorer som generelle markedsforhold, valg af investorer, regeringspolitik mv.

5. Udnyttelse af midler:

De midler, der er opkøbt af den finansielle leder, skal forsigtigt investeres i forskellige aktiver for at maksimere investeringsafkastet: Mens der træffes investeringsbeslutninger, bør ledelsen styres af tre vigtige principper, nemlig sikkerhed, rentabilitet og likviditet.

6. Bortskaffelse af overskud eller overskud:

Finansdirektøren skal beslutte, hvor meget der skal tilbageholdes for at plove tilbage og hvor meget der skal udbetales som udbytte til aktionærer ud af virksomhedens overskud. De faktorer, der påvirker disse beslutninger, omfatter udviklingen i virksomhedens indtjening, udviklingen i markedsprisen på sine aktier, kravene til midler til selvfinansiering af fremtidige programmer mv.

7. Forvaltning af kontanter:

Forvaltning af kontante og andre omsætningsaktiver er en vigtig opgave for økonomichef. Det indebærer prognoser for pengestrømme og udstrømninger for at sikre, at der ikke er mangel eller overskud af kontanter hos virksomheden. Tilstrækkelige midler skal være tilgængelige for køb af materialer, betaling af løn og møde daglige udgifter.

8. Finansiel kontrol:

Evaluering af finansielle resultater er også en vigtig funktion af økonomichefen. Det samlede mål for evalueringen er Return on Investment (ROI). De øvrige teknikker til finansiel kontrol og evaluering omfatter budgetkontrol, omkostningskontrol, intern revision, break-even analyse og ratio analyse. Finansinspektøren skal også lægge vægt på finansiel planlægning.