6 Hovedfaktorer at overveje, mens fastsættelse af prisen på en vare eller tjenesteydelse

Nogle af de vigtigste faktorer, der skal holdes i tankerne, mens fastsættelse af prisen på en vare eller tjenesteydelse er som følger:

Prisen er den værdi, som en køber videresender til sælgeren i stedet for den leverede vare eller tjenesteydelse. Pris er det afgørende element i marketing mix, fordi kunden er meget følsom over for dette element. Lidt variation i prisen kan flytte din kunde til konkurrentens produkt for eksempel, hvis prisen på

Image Courtesy: demianlabs.com/lab/wp-content/uploads/money.jpg

Pepsi ændres fra Rs 8 til Rs 8, 50, så kunden vil begynde at kræve Coke, som stadig er tilgængelig på Rs 8. Det er derfor vigtigt, at prisbeslutningerne træffes med forsigtighed og forsigtighed. Prisen skal svare til den nytte, som produktet eller tjenesten tilbyder. Kunden er altid klar til at betale en pris svarende til de forsyningsselskaber, han får fra produktet.

Prisen er normalt udtrykt i monetære termer. Det er værdien af ​​et produkt eller en tjenesteydelse i penge. Det er det monetære offer, som en køber gør, når han køber noget.

Prisen kan kaldes af forskellige navne f.eks. Prisen for uddannelse er studieafgift, prisen for at bruge vej osv. Er vejafgift, pris for job er løn, pris for lejlighed er leje mv.

Prismix henviser til vigtige beslutninger vedrørende fastsættelse af prisen på en vare. Disse beslutninger kan relateres til konkurrenternes pris, beslutninger i forbindelse med efterspørgsel, beslutninger vedrørende fastsættelse af omkostninger mv.

Det er ikke nemt at tildele en valuta til en vare eller tjeneste eller fastsætte prisen på et produkt eller en tjeneste. Forskellige faktorer ligger vurderet.

1. Prissætningsmål:

Hvad er målet med firmaet er en meget vigtig faktor, der hjælper med at bestemme prisen. For eksempel, hvis virksomhedens mål er profitmaksimering, er der generelt fastsat en høj pris, mens de virksomheder, der har til formål at maksimere salget, foretrækker lav pris til at øge salget og fange en stor andel på markedet.

Image Courtesy: edsworld.files.wordpress.com/2010/04/target.jpg

Hvis formålet med virksomheden er at skabe et specielt image med innovative teknologier, er priserne generelt store. For eksempel kan virksomheder som Rolls Royce eller Mercedes osv. Ikke sænke priserne på deres produkt, da det vil påvirke deres image.

Bortset fra profitmaksimering kan en virksomheds prisfastsættelsesmål omfatte:

(a) opnåelse af markedsandel lederskab:

Hvis firma ønsker at fange stor andel på markedet, så skal den holde sin pris lav, så flere mennesker tiltrækkes til at købe produkterne.

b) Overlevende på et konkurrencepræget marked:

For at overleve på et konkurrencepræget marked skal virksomhederne reducere deres pris ved at tilbyde rabatter.

(c) Opnåelse af produktkvalitet lederskab:

I dette tilfælde er der generelt opkrævet høje priser for at dække omkostningerne og de høje omkostninger ved forskning og udvikling.

2. Produktomkostninger:

Den anden vigtige faktor, der tages i betragtning under fastsættelsen af ​​prisen, er prisen på produkt eller service. Prisen på produktet skal kunne dække de samlede vareomkostninger. Samlede omkostninger betyder faste omkostninger og variable omkostninger. Faste omkostninger fastsættes uafhængigt af produktionsniveauet, f.eks. Udlejning af fabrikken, maskinomkostninger, fastansatte løn osv. De variable omkostninger varierer med produktionen fx råvareomkostninger, løn for arbejdskraft mv.

Image Courtesy: enerdynamics.files.wordpress.com/2013/06/bulb-vs-money.jpg

Prisen er fastsat efter beregning af de samlede omkostninger. I tilfælde af høj konkurrence og for at fange stor andel, hvis firmaet skal fastsætte en lav pris, skal prisen mindst dække variable omkostninger, og faste omkostninger kan ignoreres i nogen tid.

3. Omfanget af konkurrencen på markedet:

Den tredje vigtige faktor, der tages i betragtning under fastsættelsen af ​​prisen, er niveauet for konkurrencemyndigheden skal konfronteres med.

Image Courtesy: dekh.com/ckfinder/userfiles/6/images/competition.png

Når en virksomhed ikke står over for nogen konkurrence, kan den nyde fuldstændig frihed til at fastsætte prisen. Men når konkurrencen er mere end prisen er fastsat under hensyntagen til prisen på konkurrentens produkt, kan Pepsi Company f.eks. Ikke fastsætte prisen på sine drikkevarer uden at tage hensyn til prisen på Coke og andre kolde drikkevarer, der er tilgængelige på markedet.

4. Kundens behov og hjælpeprogram:

Den sidste men ikke mindst faktor, der tages i betragtning under fastsættelsen af ​​prisen, er efterspørgslen efter produkt eller service, når efterspørgslen af ​​produktet er uelastisk, dvs. ingen eller meget mindre erstatninger er tilgængelige, så firmaet kan fastsætte en høj pris.

Billedrettighed: greenspacencr.org/img/iStock_000002953886_greenplandrawing2.gif

Mens efterspørgslen er elastisk, dvs. flere erstatninger er til rådighed, så skal prisen nedbringes.

På den anden side, hvis produktet er stærkt efterspurgt, kan prisen være høj, men på tidspunktet for lav efterspørgsel skal prisen nedbringes.

Hvis produktet tilbyder et højere værktøj, kan man nemt oplade høj pris, da kunden er klar til at betale høj pris, hvis han får høj værdi fra produktet. Hvorvidt brugen er lav, kan du ikke opkræve en høj pris.

5. Regerings- og lovbestemmelser:

For at beskytte offentlighedens interesser har regeringen ret til at kontrollere priserne på forskellige produkter og tjenester ved at inkludere produkterne i kategorien vigtige varer.

Image Courtesy: businessdevelopmentsingapore.com/images/Conventional%20Methods%20of%20Ad.bmp

De fælles varer i væsentlige varer er stoffer, nogle fødevarer, gasol osv. Med offentlig indgriben kan der være en check på monopolisten, da de ikke kan opkræve uretfærdigt høj pris for vigtige varer.

6. Brug af markedsføringsmetoder:

Prisen på produktet påvirkes også af forskellige teknikker til markedsføringsmetoder, der anvendes til at fremme produkterne.

Image Courtesy: media.coindesk.com/2013/08/legal.jpg

Hvis virksomheden bruger intensiv reklame til at fremme salget af produktet, vil det opkræve høj pris. Andre markedsføringsmetoder, der påvirker prisen på et produkt, er emballagetyper, distributionssystem, salgsrepræsentanter, kundeserviceydelser mv.