5 Specifikke uddannelsesmetoder for ledere

Forskellige specifikke træningsmetoder diskuteres nedenfor:

i) Undervisning på jobbet

For det meste er den praktiske træning gjort på jobbet. En leder forventes at lære sit arbejde under arbejdet.

Image Courtesy: flagstaffgroup.com.au/wp-content/uploads/2013/01/towel-folder-8.jpg

ii) Off-the-job træning

Off-the-job træningsmetoder kan også bruges til at uddanne ledere. De mest almindeligt anvendte typer af off-the-job træning er problemløsning konferencer og casestudie metoder.

iii) Understudie metode

Under denne metode er hver direktør tildelt en understudy eller en assistent, der ud over hans faste opgaver forventes at erhverve en vis fortrolighed med sine overordnede opgaver og praksis.

iv) Rollespil

Under denne metode lærer en medarbejder ved at spille en rolle i en dramatisk ramme, der svarer til hans arbejde. Den centrale ide om rollespil er det, traineeren forstår situationen fra et andet perspektiv end hans eget.

v) casestudiet

Casestudiemetoden giver praktikanten mulighed for at afspejle praktisk interesse. Det diagnostiserer situationen og beskæftiger sig med de virkelige problemer og problemer.