5 Hovedfaktorer, der påvirker efterspørgslen efter et produkt

Nogle af de vigtigste faktorer, der påvirker efterspørgslen i mikroøkonomiske:

Efterspørgslen efter en vare stiger eller falder på grund af en række faktorer.

De forskellige faktorer, der påvirker efterspørgslen, diskuteres nedenfor:

1. Pris af den givne vare:

Det er den vigtigste faktor, der påvirker efterspørgslen efter den givne vare. Generelt eksisterer der et omvendt forhold mellem pris og mængde, der kræves. Det betyder, at som prisforhøjelser forøges mængden som følge af fald i forbrugernes tilfredshed.

For eksempel, hvis prisen på den givne vare (f.eks. Te) stiger, vil den mængde der kræves, falde, da tilfredshed af te vil falde på grund af stigning i prisen.

Efterspørgslen (D) er en funktion af prisen (P) og kan udtrykkes som: D = f (P). Det omvendte forhold mellem pris og efterspørgsel, kendt som "lov om efterspørgsel", er omtalt i afsnit 3.7.

Følgende determinanter betegnes som »andre faktorer« eller andre faktorer end pris «.

2. Pris af beslægtede varer:

Efterspørgslen efter den givne vare påvirkes også af prisændringer på de relaterede varer. Relaterede varer er af to typer:

(i) Stedfortræder Varer:

Stedfortrædende varer er de varer, der kan bruges i stedet for hinanden til tilfredshed med en bestemt vilje, som te og kaffe. En stigning i substitutionsprisen medfører en stigning i efterspørgslen efter den givne vare og omvendt. For eksempel, hvis prisen på en erstatning god (siger kaffe) stiger, vil efterspørgslen efter den givne vare (sige te) stige, da te bliver relativt billigere i forhold til kaffe. Så efterspørgslen efter en given vare påvirkes direkte af prisændringer på erstatningsvarer.

(ii) Supplerende Varer:

Supplerende varer er de varer, der bruges sammen til at tilfredsstille en bestemt vilje, som te og sukker. En stigning i prisen på komplementær god fører til et fald i efterspørgslen efter den givne vare og omvendt. For eksempel, hvis prisen på et supplerende godt (siger sukker) stiger, vil efterspørgslen efter den givne vare (f.eks. Te) falde, da det vil være relativt dyrere at bruge begge varer sammen. Så efterspørgslen efter en given vare påvirkes omvendt af prisændringer på komplementære varer.

Eksempler på erstatningsprodukter og supplerende varer:

Stedfortræder Varer

1. Te og kaffe 2. Koks og Pepsi 3. Pen og blyant

4. CD og DVD 5. Blækpen og kuglepen 6. Ris og hvede

Supplerende varer :

1. Te og sukker 2. Pen og blæk 3. Bil og benzin

4. Brød og smør 5. Pen og Refill 6. Mursten og cement

For detaljeret diskussion om erstatningsvarer og komplementære varer henvises til afsnit 3.11.

3. Forbrugernes indkomst:

Efterspørgslen efter en vare påvirkes også af forbrugernes indkomst. Effekten af ​​ændring i indkomst på efterspørgsel afhænger dog af arten af ​​den pågældende vare.

jeg. Hvis den givne vare er en normal god, fører en stigning i indtægten til stigning i efterspørgslen, mens et fald i indkomsten reducerer efterspørgslen.

ii. Hvis den givne vare er en ringere god, så øger indtjeningen efterspørgslen, mens et fald i indkomsten fører til stigning i efterspørgslen.

Eksempel:

Antag, en forbrugers indtægt stiger. Som følge heraf reducerer forbrugeren forbruget af tonet mælk og øger forbruget af fuld fløde mælk. I dette tilfælde er 'Toned Milk' en ringere fordel for forbrugeren og 'Full Cream Milk' er en normal god. For detaljeret diskussion om normale varer og underordnede varer henvises til afsnit 3.12.

4. Smag og præferencer:

Smag og præferencer hos forbrugeren har direkte indflydelse på efterspørgslen efter en vare. De omfatter ændringer i mode, told, vaner mv. Hvis en vare er på mode eller foretrækkes af forbrugerne, stiger efterspørgslen efter en sådan vare. På den anden side falder efterspørgslen efter en vare, hvis forbrugerne ikke har nogen smag for den pågældende vare.

5. Forventning af ændring i prisen i fremtiden:

Hvis prisen på en bestemt vare forventes at stige i nær fremtid, så vil folk købe mere af denne vare end hvad de normalt køber. Der er et direkte forhold mellem forventning om ændring i priserne i fremtiden og forandring i efterspørgslen i den nuværende periode. For eksempel hvis prisen på benzin forventes at stige i fremtiden, vil den nuværende efterspørgsel stige.