5 Demerits Points of Currency Exchange Control

Men når flere lande tyder på at udveksle kontrol, kan følgende følgevirkninger ses:

1. Det udvikler økonomisk nationalisme, men hindrer økonomisk samarbejde internationalt.

2. Det fører til sammentrækningen af ​​udenrigshandel og verdens velfærd som helhed.

3. Det tilskynder til bilateral handel, men fratager landet fra fordelene ved multilateral handel.

4. Det har ekstraordinære beføjelser i hænderne på embedsmænd, og der er chancer for korruption.

5. Udvekslingskontrol er et øjeblikkeligt middel til at kontrollere ubalancen i betalingsbalancen. Men på lang sigt resulterer det i skabelsen af ​​grundlæggende ubalancer, der skader økonomien som helhed.

Ikke desto mindre er valutakontrol blevet en integreret del af den nationale økonomiske politik for mange lande.

For så vidt angår korrektion af uligevægt bør det bemærkes, at valutakontrol ikke løser problemet grundlæggende, det forhindrer kun situationen til at blive værre.

Endvidere er valutakontrol altid en hæmmende faktor for en voksende verdenshandel. Med vedtagelsen reduceres gevinsterne fra international handel, og handelskanalerne fordrejes.

Den kontrollerer også strømmen af ​​internationale investeringer, som er meget afgørende for den planlagte udvikling af verdens økonomiske ressourcer. I normale fredstider har det derfor næsten ikke noget at rose sig. Derfor har Den Internationale Valutafond også nævnt fjernelsen af ​​valutakontrol som et af hovedmålene.